Erkend door het Ministerie van Justitie en Veiligheid

Wat is een au pair?

Volgens het Nederlandse au pair programma is een au pair een jongen of een meisje vanaf 18 jaar en niet ouder dan 25 jaar die in het kader van een culturele uitwisseling tijdelijk bij een gastgezin woont.

De au pair heeft de gedeelde zorg voor de kinderen en doet licht huishoudelijke werkzaamheden in ruil voor zakgeld en kost en inwoning. De au pair moet de gelegenheid geboden worden een (taal)cursus te volgen en de cultuur te leren kennen. De au pair vindt het in de meeste gevallen belangrijk om haar eigen sociale netwerk op te bouwen door andere au pairs ontmoeten.

In Nederland komt een au pair voor een jaar bij u in het gezin wonen en in ruil voor kost en inwoning helpt zij u maximaal 30 uur per week.

Taken van een au pair kunnen zijn:

  • opvoeden en verzorgen van de kinderen
  • babysitten
  • koken van een eenvoudige maaltijd
  • lichte huishoudelijke taken zoals de was doen, strijken, stofzuigen etc.
De term "Au pair" komt uit het Frans (‘en par’) en betekent "op gelijke voet". Een au pair moet worden opgenomen als lid van het gezin en wordt geacht deel te nemen aan familie- aangelegenheden. Een au pair is dus geen huishoudster of kindermeisje. Een au pair in uw gezin is een uitstekende oplossing voor bijvoorbeeld werkende ouders, alleenstaande ouders of ouderen die wat extra hulp willen.
Een au pair brengt rust, en regelmaat in uw huis. De kinderen worden prima verzorgd in hun eigen leefomgeving.

Alle au pairs die via ons bureau geplaatst worden, zijn zorgvuldig en uitgebreid gescreend. Wij zorgen ervoor dat de wensen, eisen en verwachtingen van au pairs en gastgezinnen op elkaar zijn afgestemd.
Een goede communicatie, wederzijds respect, begrip, openheid, vriendelijkheid en belangstelling voor elkaars cultuur, taal en keuken zijn de ingrediënten voor een fijn en boeiend jaar voor beide partijen.