Erkend door het Ministerie van Justitie en Veiligheid

Erkende referent

Wettelijke verplichtingen erkende referent uitwisseling | Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)

Een groot deel van onze Algemene Voorwaarden zijn afgeleid van onze wettelijke verplichtingen en daaruit volgt dat au pairs en gastgezinnen zich heel goed moeten houden aan de voorwaarden die zij met ons zijn overeengekomen. Een erkend au pair bureau is dus geen gewoon bedrijf, waar alleen de dienstverlening centraal staat. Dit betekent dat de relatie met een erkende referent niet vrijblijvend is, maar in veel opzichten dwingend.