Erkend door het Ministerie van Justitie en Veiligheid

Tarieven uitgesplitst

AUPAIR4ALL

Jaarlijkse kosten in euro’s (incl. btw) voor het gastgezin in volgorde van tijd weergegeven

Tijdstip

Kostensoort

Bedrag

Begunstigde

Voor het intakegesprek

Intakegesprek*

149

AUPAIR4ALL

Nadat u een keuze voor een
au pair heeft gemaakt

Bemiddeling au pair**
First Class au pair
Standaard (pre-match)


1690
1690

IND leges (TEV)***

380

Au pair-gastgezin contract verzenden Filipijnen****

125

Uitgebreid psychologisch assessment door psycholoog*****

350

Zwemles*****

300

EHBO*****

300

Medische testen*****
naar keuze:
Zwangerschap
Tuberculose
Hepatitis A
Hepatitis B
HIV
Andere testen mogelijk

75 p/st

150

Promotie pre-match au pair naar First Class au pair*****

300

Bij ondertekening au pair – gastgezin contract Filipijnse ambassade

Leges legalisatie contract

27,50

Filipijnse ambassade

Au pair heeft visum (en CFO certificaat) ontvangen

Vliegticket

600-1400

Onze reisagent

Au pair heeft visum (en CFO certificaat) ontvangen

Medische testen/vaccinaties verplicht gesteld door Overheden en/of vliegmaatschappijen

Huidig tarief

Test faciliteit/ziekenhuis Filipijnen

Au pair heeft visum (en CFO certificaat) ontvangen

Au pair verzekering voor een jaar: Isis super wereld
of Isis standaard wereld560
460

Joho verzekeringen

Direct na aankomst au pair in Nederland

Tuberculose test

Gratis of huidig tarief

GGD

Au pair heeft BSN nummer ontvangen

Basis ziektekostenverzekering

Huidig tarief

Ziektekosten-verzekeraar

Au pair heeft keuze gemaakt voor een cursus/sport

Cursus/sport

350

Instelling die de cursus verzorgt

Aan het einde van elke maand

Zakgeld au pair

340

Au pair

* Eenmalig, tenzij uw omstandigheden significant zijn gewijzigd. Dit ter beoordeling van AUPAIR4ALL
** 1690 voor een First Class au pair en 1690 voor een Standaard au pair (pre-match)
*** AUPAIR4ALL draagt deze leges af aan de IND voor de Toegang en Verblijf (TEV) procedure
**** Alleen voor au pair kandidaten uit de Filipijnen. AUPAIR4ALL stuurt dit contract per koerier naar de au pair kandidaat in de Filipijnen
***** Niet verplicht, alleen wanneer u dit wenst (AUPAIR4ALL adviseert u om altijd een Psychologisch assessment te laten afnemen bij de kandidaat van uw keuze)

Globale kosten per jaar: 10000 euro (incl. btw)
U kunt de kosten voor een au pair niet opgeven aan de Belastingdienst omdat een au pair geen professionele kinderopvang is.


Bemiddelingstarieven

De Bemiddelingskosten van AUPAIR4ALL bedragen eenmalig 1690 euro voor een First Class au pair en 1690 euro voor een Standaard au pair (pre-match). Daarnaast betaalt u 149 euro voor de intake bij de eerste keer dat wij voor u een au pair bemiddelen of wanneer uw omstandigheden erg zijn veranderd. (Dit ter beoordeling van AUPAIR4ALL.) Standaard au pair promoveren tot First Class au pair kost 300 euro. De au pair valt dan onder onze garantieregeling.

De kosten voor de match, het uitvoeren van de IND procedure en het nakomen van de zorg- informatie- en administratieplicht, het boeken van het vliegticket, aanvragen au pair verzekering, administratiekosten, maken van contracten, overige documenten, Webinar en begeleiding van de au pair op de Filipijnen, begeleiding au pair en opdrachtgever in Nederland, mediation, extra au pair training in Nederland en 24/7 bereikbaarheid zijn verwerkt in de bemiddelingskosten. Ook wanneer de opdrachtgever gebruik maakt van een gedeelte van de aangeboden service, gelden de reguliere bemiddelingskosten.

De kosten worden in 3 delen in rekening gebracht, te weten:

*149 euro voordat het intakegesprek plaatsvindt
*de bemiddelingskosten/IND leges na de keuze voor een au pair
*de overige kosten afhankelijk van het tijdstip in de procedure

Een deel van onze winst besteden wij om kinderen op de Filipijnen in staat te stellen om onderwijs te volgen, Kerstproject (eten en cadeaus) en om mensen op de Filipijnen te helpen die niets meer hebben na een (natuur)ramp.

First Class au pair:

1690 (2 maanden garantie)

GARANTIEREGELING (ALLEEN BIJ EEN FIRST CLASS AU PAIR)

Uitsluitend bij de volgende gebeurtenissen:

A. au pair verlaat de opdrachtgever zonder schriftelijke toestemming van AUPAIR4ALL, buiten de schuld om van de opdrachtgever/het gastgezin, dit uitdrukkelijk ter beoordeling van AUPAIR4ALL. De opdrachtgever/het gastgezin en de au pair hebben een inspanningsverplichting om problemen te voorkomen dan wel om deze op te lossen en AUPAIR4ALL dient direct (binnen 24 uur) op de hoogte gesteld te worden van de problemen;

B. geen match tussen de opdrachtgever/het gastgezin en de au pair, buiten de schuld om van de opdrachtgever, dit uitdrukkelijk ter beoordeling van AUPAIR4ALL. De opdrachtgever/het gastgezin en de au pair hebben een inspanningsverplichting om problemen te voorkomen dan wel om deze op te lossen en AUPAIR4ALL dient direct (binnen 24 uur) op de hoogte gesteld te worden van de problemen. Opzegtermijn, zowel voor de au pair als voor de opdrachtgever/het gastgezin is minimaal 1 maand (30 dagen). Het gastgezin dient aan AUPAIR4ALL, binnen de garantietermijn, schriftelijk de samenwerking met de au pair op te zeggen;

Geldigheidsduur garantie: 2 maanden (60 dagen) vanaf de datum van aankomst van de au pair bij de opdrachtgever. De opdrachtgever dient de beëindiging van de samenwerking met de au pair schriftelijk kenbaar te maken aan AUPAIR4ALL binnen 2 maanden (60 dagen) vanaf de datum van aankomst van de au pair bij de opdrachtgever.

Indien de gebeurtenissen A of B plaatsvinden, binnen de garantietermijn, en buiten de schuld om van de oorspronkelijke opdrachtgever/het gastgezin, dit uitdrukkelijk ter beoordeling van AUPAIR4ALL, dan bemiddelt AUPAIR4ALL, zonder daarvoor bemiddelingskosten in rekening te brengen een nieuwe au pair. Alle overige kosten, zoals IND leges, het vliegticket, verzekering, cursuskosten au pair e.d. dient de oorspronkelijke opdrachtgever opnieuw te voldoen. AUPAIR4ALL heeft het recht om een au pair te herplaatsen bij een andere opdrachtgever. Kosten worden niet vergoed aan de oorspronkelijke opdrachtgever/het gastgezin, noch door de nieuwe opdrachtgever, noch door de au pair, noch door AUPAIR4ALL. AUPAIR4ALL vergoedt nimmer de door het oorspronkelijke opdrachtgever/het gastgezin gemaakte kosten. AUPAIR4ALL heeft geen enkele verplichting tot enige compensatie/vergoeding van kosten, waaronder bemiddelingskosten, IND leges, au pair verzekering, zorgverzekering, etc., en/of gederfde inkomsten aan de oorspronkelijke opdrachtgever. Het recht op gratis bemiddeling vervalt 1 maand (30 dagen) na het verlaten van de au pair bij de opdrachtgever/het gastgezin.

Wat betaalt u aan de au pair?

In Nederland betaalt u een First Class AUPAIR4ALL en een Standaard AUPAIR4ALL 340 euro zakgeld per maand. Veel families geven hun au pair een openbaar vervoer abonnement of een voordeel uren kaart om te kunnen reizen. Meestal ontvangen zij ook een simkaart om contact te kunnen onderhouden met het gastgezin.

Overige kosten

Het gastgezin betaalt het (retour)vliegticket van de au pair. De prijs voor het ticket varieert gedurende het jaar tussen de 600,- en 1400 euro.

De au pair verzekering (ziektekosten, bagage, repatriëring en WA) is ook voor rekening van het gastgezin en kost: Isis super wereld: 560,- of Isis standaard wereld: 460,- voor een jaar. AUPAIR4ALL sluit deze af.

De Basis ziektekostenverzekering sluit het gastgezin af voor de au pair en via www.toeslagen.nl kan de toeslag worden aangevraagd.

U betaalt aan AUPAIR4ALL de IND leges 380,- voor de TEV procedure (Toegang en Verblijf procedure)

Aan de Filipijnse ambassade betaalt u 27,50 leges voor de legalisatie van het au pair-gastgezin contract.

AUPAIR4ALL stuurt het au pair-gastgezin contract voor u op naar de au pair kandidaat op de Filipijnen, per koerier. Dit kost 125,-

Nadat u een au pair kandidaat heeft gekozen, kunnen we haar, op uw verzoek, vragen om een of meerdere medische tests te ondergaan. Zwangerschapstest 75,-en tuberculosetest 75,- Hepatitis A 75,- Hepatitis B 75,- , HIV test 150,- Voor eventuele andere tests maken we voor u een prijsberekening.

Ook kunnen we de door u gekozen kandidaat een zeer uitgebreid assessment laten afnemen door onze eigen psycholoog, tegen een vergoeding van 350,- Testgebieden: Mental and Emotional Stability, Learning Adaptation, Drive and Interest, Communication Skills. AUPAIR4ALL adviseert u om de kandidaat van uw keuze altijd een psychologisch assessment te laten ondergaan!

Zwemles (300,-) en een EHBO cursus (300,-) kunnen we uw kandidaat ook vragen om te doen.

U betaalt de (taal)cursus/sport voor de au pair met een maximum van 350 euro per jaar.

Referral programma

Wanneer u een nieuwe familie introduceert, die bij ons een bemiddelingsovereenkomst afsluit, dan ontvangt u een korting van 150 euro op uw volgende rekening voor de bemiddeling, wanneer u besluit om uw volgende au pair ook door ons te laten bemiddelen.

Dit voordeel kan al gauw oplopen tot een flinke korting op uw bemiddelingskosten!

Alle tarieven zijn inclusief BTW en onder voorbehoud van prijswijzigingen.