Erkend door het Ministerie van Veiligheid en Justitie

Tarieven uitgesplitst

AUPAIR4ALL

Jaarlijkse kosten in euro’s (incl. btw) voor het gastgezin in volgorde van tijd weergegeven

Tijdstip

Kostensoort

Bedrag

Begunstigde

Voor het intakegesprek

Intakegesprek*

129

AUPAIR4ALL

Nadat u een keuze voor een
au pair heeft gemaakt

Bemiddeling au pair**
First Class au pair
Standaard (pre-match)


1490
1290

IND leges (TEV)***

285

Au pair-gastgezin contract verzenden Filipijnen****

90

Uitgebreid psychologisch assessment door psycholoog*****

200

Zwemles*****

175

EHBO*****

175

Medische testen*****
naar keuze:
Zwangerschap
Tuberculose
Hepatitis A
Hepatitis B
HIV
Andere testen mogelijk

40 p/st

100

Au pair training***** Filipijnen voor pre-match (standaard) au pair kandidaten (exclusief retour reiskosten)

200

Bij ondertekening au pair – gastgezin contract Filipijnse ambassade

Leges legalisatie contract

22,50

Filipijnse ambassade

Au pair heeft visum en CFS seminar sticker

Vliegticket

900-1400

Onze reisagent

Wanneer aankomstdatum au pair bekend is

Au pair verzekering voor een jaar

545

Joho verzekeringen

Direct na aankomst au pair in Nederland

Tuberculose test

0-50

GGD

Au pair heeft BSN nummer ontvangen

Basis ziektekostenverzekering

90+

Ziektekosten-verzekeraar

Au pair heeft keuze gemaakt voor een cursus/sport

Cursus/sport

350

Instelling die de cursus verzorgt

Aan het einde van elke maand

Zakgeld au pair

340

Au pair

* Eenmalig, tenzij uw omstandigheden significant zijn gewijzigd. Dit ter beoordeling van AUPAIR4ALL
** 1490 voor een First Class au pair en 1290 voor een Standaard au pair (pre-match)
*** AUPAIR4ALL draagt deze leges af aan de IND voor de Toegang en Verblijf (TEV) procedure
**** Alleen voor au pair kandidaten uit de Filipijnen. AUPAIR4ALL stuurt dit contract per koerier naar de au pair kandidaat in de Filipijnen
***** Niet verplicht, alleen wanneer u dit wenst (AUPAIR4ALL adviseert u om altijd een Psychologisch assessment te laten afnemen bij de kandidaat van uw keuze) (AUPAIR4ALL adviseert u om pre-match au pair kandidaten die woonachtig zijn op de Filipijnen altijd onze training op de Filipijnen te laten doen)

Globale kosten per jaar: 8800 euro (incl. btw)
U kunt de kosten voor een au pair niet opgeven aan de Belastingdienst omdat een au pair geen professionele kinderopvang is.


Bemiddelingstarieven

De Bemiddelingskosten van AUPAIR4ALL bedragen eenmalig 1490 euro voor een First Class au pair en 1290 euro voor een Standaard au pair (pre-match). Daarnaast betaalt u 129 euro voor de intake bij de eerste keer dat wij voor u een au pair bemiddelen of wanneer uw omstandigheden erg zijn veranderd. (Dit ter beoordeling van AUPAIR4ALL.) Standaard au pair promoveren tot First Class au pair kost 200 euro. De au pair valt dan onder onze garantieregeling.

Wanneer u wilt dat uw pre-match (standaard) au pair uit de Filipijnen onze training doet op de Filipijnen dan betaalt het gastgezin kosten voor de training (200,-) en de reiskosten naar ons trainingscentrum (retour). Wij raden dit ten zeerste aan!

De kosten voor de match, het uitvoeren van de IND procedure en het nakomen van de zorg- informatie- en administratieplicht, het boeken van het vliegticket, aanvragen au pair verzekering, administratiekosten, maken van contracten, overige documenten, training en begeleiding van de au pair op de Filipijnen, begeleiding au pair en opdrachtgever in Nederland, mediation, extra au pair training in Nederland en 24/7 bereikbaarheid zijn verwerkt in de bemiddelingskosten. Ook wanneer de opdrachtgever gebruik maakt van een gedeelte van de aangeboden service, gelden de reguliere bemiddelingskosten.


De kosten worden in 3 delen in rekening gebracht, te weten:

*129 euro voordat het intakegesprek plaatsvindt
*de bemiddelingskosten/IND leges na de keuze voor een au pair
*de overige kosten afhankelijk van het tijdstip in de procedure

Een deel van onze winst besteden wij om kinderen op de Filipijnen in staat te stellen om onderwijs te volgen, Kerstproject (eten en cadeaus) en om mensen op de Filipijnen te helpen die niets meer hebben na een (natuur)ramp.


First Class au pair

1490 (1 maand garantie)

GARANTIEREGELING (ALLEEN BIJ EEN FIRST CLASS AU PAIR)

Uitsluitend bij de volgende gebeurtenissen:

A. au pair verlaat de opdrachtgever zonder schriftelijke toestemming van AUPAIR4ALL, buiten de schuld om van de opdrachtgever/het gastgezin, dit uitdrukkelijk ter beoordeling van AUPAIR4ALL. De opdrachtgever/het gastgezin en de au pair hebben een inspanningsverplichting om problemen te voorkomen dan wel om deze op te lossen en AUPAIR4ALL dient direct (binnen 24 uur) op de hoogte gesteld te worden van de problemen;

B. geen match tussen de opdrachtgever/het gastgezin en de au pair, buiten de schuld om van de opdrachtgever, dit uitdrukkelijk ter beoordeling van AUPAIR4ALL. De opdrachtgever/het gastgezin en de au pair hebben een inspanningsverplichting om problemen te voorkomen dan wel om deze op te lossen en AUPAIR4ALL dient direct (binnen 24 uur) op de hoogte gesteld te worden van de problemen. Opzegtermijn, zowel voor de au pair als voor de opdrachtgever/het gastgezin is minimaal 1 maand (30 dagen). Het gastgezin dient aan AUPAIR4ALL, binnen de garantietermijn, schriftelijk de samenwerking met de au pair op te zeggen;

Geldigheidsduur garantie: 1 maand (30 dagen) vanaf de datum van aankomst van de au pair bij de opdrachtgever. De opdrachtgever dient de beëindiging van de samenwerking met de au pair schriftelijk kenbaar te maken aan AUPAIR4ALL binnen 1 maand (30 dagen) vanaf de datum van aankomst van de au pair bij de opdrachtgever.

Indien de gebeurtenissen A of B plaatsvinden, binnen de garantietermijn, en buiten de schuld om van de oorspronkelijke opdrachtgever/het gastgezin, dit uitdrukkelijk ter beoordeling van AUPAIR4ALL, dan bemiddelt AUPAIR4ALL, zonder daarvoor bemiddelingskosten in rekening te brengen een nieuwe au pair. Alle overige kosten, zoals IND leges, het vliegticket, verzekering, cursuskosten au pair e.d. dient de oorspronkelijke opdrachtgever opnieuw te voldoen. AUPAIR4ALL heeft het recht om een au pair te herplaatsen bij een andere opdrachtgever. De nieuwe opdrachtgever vergoedt, via AUPAIR4ALL, een evenredig deel van de vliegticket kosten van de au pair aan de oorspronkelijke opdrachtgever. Uitsluitend een evenredig deel van de vliegticket kosten wordt vergoed. Dit wordt uitsluitend vergoed wanneer de gebeurtenis B heeft plaatsgevonden, buiten de schuld om van de oorspronkelijke opdrachtgever/het gastgezin, binnen de garantietermijn en ook schriftelijk aan AUPAIR4ALL is gemeld binnen de garantietermijn. Andere kosten worden niet vergoed, noch door de nieuwe opdrachtgever, noch door de au pair, noch door AUPAIR4ALL. AUPAIR4ALL vergoedt nimmer de door het oorspronkelijke opdrachtgever/het gastgezin gemaakte kosten. Het recht op gratis bemiddeling vervalt 1 maand (30 dagen) na het verlaten van de au pair bij de opdrachtgever/het gastgezin. De vergoeding van een evenredig deel van de vliegticket kosten vervalt wanneer de au pair besluit om de bemiddeling voor plaatsing bij een ander gastgezin te laten uitvoeren door een ander au pair bureau of wanneer de au pair besluit om te stoppen met het au pair programma.


Wat betaalt u aan de au pair?

In Nederland betaalt u een First Class AUPAIR4ALL en een Standaard AUPAIR4ALL 340 euro zakgeld per maand. Veel families geven hun au pair een openbaar vervoer abonnement of een voordeel uren kaart om te kunnen reizen. Meestal ontvangen zij ook een simkaart om contact te kunnen onderhouden met het gastgezin.


Overige kosten

Het gastgezin betaalt het (retour)vliegticket van de au pair. De prijs voor het ticket varieert gedurende het jaar tussen de 900,- en 1400 euro.

De au pair verzekering (ziektekosten, repatriëring en WA) is ook voor rekening van het gastgezin en kost 545,- voor een jaar.

De Basis ziektekostenverzekering sluit het gastgezin af voor de au pair en via www.toeslagen.nl kan de toeslag worden aangevraagd.

U betaalt aan AUPAIR4ALL de IND leges 283,- voor de TEV procedure (Toegang en Verblijf procedure)

Aan de Filipijnse ambassade betaalt u 22,50 leges voor de legalisatie van het au pair-gastgezin contract.

AUPAIR4ALL stuurt het au pair-gastgezin contract voor u op naar de au pair kandidaat op de Filipijnen, per koerier. Dit kost 80,-

Nadat u een au pair kandidaat heeft gekozen, kunnen we haar, op uw verzoek, vragen om een of meerdere medische tests te ondergaan. Zwangerschapstest 40,-en tuberculosetest 40,- Hepatitis A 40,- Hepatitis B 40,- , HIV test 100,- Voor eventuele andere tests maken we voor u een prijsberekening.

Ook kunnen we de door u gekozen kandidaat een zeer uitgebreid assessment laten afnemen door onze eigen psycholoog, tegen een vergoeding van 200,- Testgebieden: Mental and Emotional Stability, Learning Adaptation, Drive and Interest, Communication Skills. AUPAIR4ALL adviseert u om de kandidaat van uw keuze altijd een psychologisch assessment te laten ondergaan!

Zwemles (175,-) en een EHBO cursus (175,-) kunnen we uw kandidaat ook vragen om te doen.

U betaalt de (taal)cursus/sport voor de au pair met een maximum van 350 euro per jaar.


Referral programma

Wanneer u een nieuwe familie introduceert, die bij ons een bemiddelingsovereenkomst afsluit, dan ontvangt u een korting van 200 euro op uw volgende factuur voor de bemiddeling, wanneer u besluit om uw volgende au pair ook door ons te laten bemiddelen.

Dit voordeel kan al gauw oplopen tot een flinke korting op uw bemiddelingskosten!

Alle tarieven zijn inclusief BTW en onder voorbehoud van prijswijzigingen.