Erkend door het Ministerie van Justitie en Veiligheid

Veel gestelde vragen

1. Bemiddelen jullie ook au pairs uit andere landen?
We kunnen au pairs uit alle landen bemiddelen, mits er geen uitreisbeperkingen van kracht zijn en de kandidaat au pair goed Engels spreekt en aan alle voorwaarden voldoet.

2. Op internet vinden wij meerdere au pair bureaus die gespecialiseerd zijn in de bemiddeling van Filipijnse au pairs. Met wie kan ik het beste in zee gaan?
Er zijn inderdaad meerdere au pair bureaus die gespecialiseerd zijn in de bemiddeling van Filipijnse au pairs. De meeste au pair bureau's werken met agenten en dit is enorm kosten verhogend en van agenten weet je nooit of ze zich aan de Nederlandse au pair wetgeving houden. AUPAIR4ALL doet alles in eigen beheer (familiebedrijf). Een aantal van deze bureaus is niet erg betrouwbaar en zorgvuldig. AUPAIR4ALL bestaat meer dan 20 jaar en is per 01 juni 2013 erkend door het Ministerie van Justitie en Veiligheid (IND). Daarnaast is het zeer de vraag of deze bureaus de au pair ook goed voorbereiden op het verblijf als au pair in Nederland. AUPAIR4ALL heeft meer dan 20 jaar ervaring met de werving en selectie van uitstekende, hoog opgeleide, lieve en gemotiveerde Filipijnse au pairs. De IND heeft van meerdere erkende referenten de erkenning afgenomen omdat zij zich niet hebben gehouden aan hun wettelijke zorg- informatie- en administratieplicht, maar zich voornamelijk concentreerden op winst, marketing en au pair activiteiten. Zij mogen geen aanvragen meer indienen bij de IND en kunnen derhalve geen au pairs meer bemiddelen. Neem het zekere voor het onzekere en kies voor AUPAIR4ALL!

3. Wij twijfelen nog of we een (Filipijnse) au pair willen. Is het mogelijk om met een van uw gastgezinnen contact op te nemen om er achter te komen hoe het is met een au pair in huis?
Dat is altijd mogelijk. Neemt u even contact met ons op!

4. Zijn jullie een betrouwbaar au pair bureau?
Wij zijn de grootste bemiddelaar van Filipijnse au pairs in Nederland en dat zijn we niet voor niets geworden. Sinds 2010 zijn we IND convenanthouder. Sinds 01 juni 2013 is AUPAIR4ALL erkend door het Ministerie van Justitie en Veiligheid (IND). Wij doen wat we zeggen en zeggen wat we doen. Wilt u referenties, neemt u dan even contact met ons op!

5. Hoe lang duurt het voordat de au pair bij ons thuis is?
Dit hangt af van de snelheid van alle schakels binnen de visum-verblijfsvergunning procedure. De procedure duurt gemiddeld 3 maanden. We raden u aan om tijdig uw (volgende) au pair bij ons aan te vragen!

6. Wij kennen zelf iemand die wij graag als au pair naar Nederland willen halen. Kunnen wij in dit geval ook van jullie diensten gebruik maken?
Dat kan. Het komt regelmatig voor dat gastgezinnen via via, of via internet zelf een au pair kandidaat gevonden hebben. B.v. uit Europa of uit de Filipijnen. U en de kandidaat au pair schrijven zich beiden bij ons in. Nadat wij de kandidaat hebben gescreend besluiten we of wij de kandidaat voor u bemiddelen. De procedure is verder hetzelfde. Alle au pair kandidaten doen ons Webinar. Wij bemiddelen geen familieleden van het gastgezin, geen kandidaten met kinderen of die getrouwd zijn en geen kandidaten met een vriend/vriendin in Nederland.

7. Uit hoeveel personen moet ons gezin minimaal bestaan om een au pair te kunnen aanvragen en wat zijn de inkomenseisen?
Het gezin moet minimaal uit twee personen bestaan, die bij de gemeentelijke Basis Registratie Personen op hetzelfde adres staan ingeschreven. Dat kan een ouder met een kind zijn of twee volwassenen. Echtparen en samenwonenden moeten minimaal 3.104,10 bruto per maand, exclusief vakantiegeld verdienen. Alleenstaande ouders moeten minimaal 2.483,28 bruto per maand, exclusief vakantiegeld verdienen. Deze bedragen gelden van 01 januari t/m 30 juni 2024.

8. Hoe lang blijft mijn au pair en is de verblijfsduur te verlengen?
Uw au pair krijgt een verblijfsvergunning voor een jaar en kan dus maximaal een jaar via het verblijfsdoel ‘au pair’ in Nederland verblijven. Daarna moet zij Nederland verlaten.

9. Ik vind het belangrijk dat mijn au pair voldoende sociale contacten heeft in Nederland. Helpen jullie daarbij?
Ja, wij helpen daarbij. Wij vinden het ook erg belangrijk dat uw au pair voldoende sociale contacten heeft. De meeste van onze au pairs hebben wel een contactpersoon/familie en bellen en bezoeken elkaar regelmatig. Zo nodig kunnen wij hen in contact brengen met elkaar.

10. Ben ik mijn privacy kwijt met een au pair in huis?
Het antwoord op deze vraag hangt samen met wat u precies onder ‘privacy’ verstaat en hoe groot uw huis/voorzieningen niveau is. De au pair is verplicht om haar werkzaamheden te doen via een dagindeling. Door die dagindeling is het duidelijk voor de au pair en u wanneer zij werkt en vrij is. Wanneer u het prettig vindt om op bepaalde momenten zonder au pair te zijn, dan kunt u met haar afspreken dat zij na haar werkzaamheden naar haar kamer gaat of als zij dit wil naar vrienden gaat. Het is natuurlijk inherent aan het doel van het au pair programma dat de au pair ook zaken zonder het gastgezin onderneemt. Dat betekent dat zij na haar werkzaamheden niet altijd bij het gastgezin blijft en erop uit trekt.
Sommige gastgezinnen hebben een kamer voor de au pair inclusief toilet/was/douche gelegenheid. Wanneer u deze privacy op prijs stelt, dan kunt u dit realiseren.

11. Stel dat mijn au pair wat extra ondersteuning nodig heeft kunnen we dan ook een beroep doen op AUPAIR4ALL?
Uiteraard kunt u een beroep op ons doen! Af en toe komt het voor dat een au pair wat extra ondersteuning nodig heeft. Het cultuurverschil is groot en alle au pairs hebben in de eerste weken last van heimwee. Ze hebben gemiddeld toch wel een á twee maanden nodig om te wennen/zich aan te passen aan het leven in Nederland. Wij geven extra trainingen aan au pairs die dit nodig hebben. (kosteloos)

12. Stel dat het niet klikt tussen ons en de au pair. Wat dan?
‘Niet klikken’ is een zeer ruim begrip. Wanneer u het gevoel heeft dat het niet klikt, neemt u dan direct contact met ons op. AUPAIR4ALL gaat dan samen met u en/of de au pair onderzoek doen naar de oorza(a)k(en). Wanneer de oorza(a)k(en) in kaart is/zijn gebracht gaan we kijken naar de mogelijkheden tot verbetering en maken afspraken met u en/of de au pair. In de meeste gevallen volstaat een advies aan het gastgezin en/of de au pair.Het gevoel krijgen van dat het niet klikt komt meestal door bepaalde verschillen in gedrag die cultuurbepaald zijn en/of te maken hebben met bepaalde verwachtingen.Gelukkig komt het hoogstzelden voor dat het niet klikt tussen een gastgezin en een au pair. AUPAIR4ALL heeft een uitgebreide garantieregeling gemaakt voor gastgezinnen. Zie onze Algemene Voorwaarden.

13. Is het financieel verantwoord om een au pair te nemen?
Wij denken absoluut van wel! Het hangt natuurlijk in eerste instantie af van uw economische zekerheid op een minimale termijn van een jaar vanaf het moment dat u de aanvraag voor een au pair wilt starten. De kosten voor een au pair op jaarbasis zijn ongeveer 9000 euro inclusief btw. Daarvan betaalt u ongeveer 28% aan het begin van de procedure en 26% wanneer de au pair aankomt en vervolgens 12 maanden (= 46%) lang elke maand ongeveer 3,8%. Dus vanaf het moment dat de au pair bij u gearriveerd is betaalt u alleen nog 340 euro zakgeld per maand en de kosten voor toiletspullen en uitstapjes. Een au pair zorgt voor zeer veel rust en regelmaat in huis en creëert daarmee voor u en uw (eventuele) partner een uitstekend klimaat om thuis volledig tot rust te komen en om optimaal te presteren op uw werk. Je zou bijna kunnen zeggen dat een au pair een garantie is voor uw economische zekerheid!

14. Ik wil mijn Filipijnse vriendin naar Nederland halen. Kan zij au pair worden via uw bureau?
Nee, dat kan niet. Het verblijfsdoel van een au pair is ''culturele uitwisseling'' en geen ''gezinsvorming''. Via de IND kunt u de procedure ''Familie en gezin'' starten, wanneer u dit wilt.

15. Wat zijn de ideologische beweegredenen van AUPAIR4ALL?
AUPAIR4ALL is gestart in 2003. De eigenaresse mevrouw Lea Hogervorst-Mapa is van origine een Filipijnse. De volgende redenen vormden en vormen nog steeds de basis van ons bestaan:
* Jongeren op de Filipijnen de kans geven om kennis te maken met de Nederlandse cultuur en samenleving;
* Jongeren de kans geven om een inkomen te verwerven waardoor zij later bijvoorbeeld een studie kunnen bekostigen/afmaken waardoor zij een baan kunnen vinden en kunnen stijgen op de maatschappelijke ladder;
* Schoolkinderen op de Filipijnen helpen door de aanschaf van schoolbenodigdheden als schriften, pennen, tassen, schooluniformen e.d.;
* Mensen helpen op de Filipijnen die niets meer hebben na (natuur-)rampen;
Wij leven in het besef van het enorme verschil in materiele rijkdom tussen de Filipijnen en Nederland. Daardoor voelen wij de morele verplichting om mensen op de Filipijnen te helpen waar we kunnen.

Laatste update: 04-01-2024